www.poetrytadka.com

Sadak kitna hi saaf ho dhool rah hi jati hai

Sadak kitna hi saaf ho dhool rah hi jati hai
insan kitna hi accha ho bhool ho hi jati hai
Sadak kitna hi saaf ho dhool rah hi jati hai