www.poetrytadka.com

Ladki sur rocket

dekh bhai ladki aur rocket insan ko kahin bhi le ja sakti hai !!

Ladki sur rocket