www.poetrytadka.com

khushi unko de do jisko hum chahte hai

khushi unko de do jisko hum chahte hai
khushi kha hum to gam chahte hai
khushi unko de do jisko huchahte hai