Jab Roti Nahin Khata Tha

Roti Thi Jab Roti Nahin Khata Tha Beta, Aaaj Bhi Roti hai jab roti nahin khilata hai beta.

मुख्य पेज पर वापस जाए