www.poetrytadka.com

Dp mat dekh

 dekh bhai dp mat dekh apna kaam kar

Dp mat dekh