www.poetrytadka.com

Dekh bhai bhens

dekh bhai bhens ke jaise hmm hmm mat kar

Dekh bhai bhens