azib dastoor

azib dastoor

azib dastoor hai mohabbat ka ruth koye jata hai toot koye jata hai