www.poetrytadka.com

Ab itna bhi sadgi ka zmana

Ab itna bhi sadgi ka zmana naa rha
tum taimpas kro aur hum use pyar samjhe
Ab itna bhi sadgi ka zmana